Over mij

Mijn naam is Marijne L'Ortye- Noordenbos.
Ik ben getrouwd en moeder van 3 schoolgaande kinderen (8, 11 en 15 jaar oud).

Na het behalen van mijn PABO diploma (2000) met als extra diploma Montessori ben ik gaan werken in het basisonderwijs.
Als Montessori-groepsleerkracht heb ik gewerkt in de groepen 1 t/m 8. Een van de voordelen van het Montessorionderwijs is dat je gericht leert kijken naar het individuele kind, elk kind is uniek en mag er zijn. Belangrijk vind ik het om te kijken naar wat de sterke kanten en minder sterke kanten van een kind zijn en welke specifieke onderwijsbehoeften hij/zij heeft. In mijn werk merkte ik dat kinderen die een extra onderwijsbehoefte hebben er voor mij altijd uit springen.

Om mijn didactische kennis en vaardigheden op het gebied van specifieke onderwijsbehoeften verder te vergroten heb ik de opleiding Remedial Teacher aanvankelijk en voortgezet leren bij het seminarium voor de Orthopedagogiek gevolgd (2006). Hier heb ik heel veel geleerd en dit geleerde kon ik regelmatig toepassen in de praktijk.

Na 10 jaar groepsleerkracht te zijn geweest met als taak interne begeleiding heb ik de Master SEN interne begeleiding (2010) afgerond. Vervolgens heb ik 7 jaar gewerkt als intern begeleider. Een van de taken van de intern begeleider is het coachen van collega's bij het omgaan met kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Daarnaast heb ik ook arrangementsbegeleiding gedaan. Zo heb ik kinderen met een Autisme Spectrum stoornis begeleid, kinderen met DCD, kinderen met Dyslexie, Hoogbegaafde kinderen en kinderen met een discrepantie in hun intelligentieprofiel of een lage intelligentie. Tijdens mijn loopbaan kwam ik regelmatig leerlingen tegen die geneigd waren snel op te geven wanneer iets moeilijker werd. Toen was mijn interesse gewekt voor de Mindset theorie van Carol Dweck. Hier heb ik mij dan ook verder in verdiept en een certificaat behaald om de theorie te mogen overdragen. Ook kwam ik in de praktijk leerlingen tegen waarvan ik dacht 'het zit er wel in, maar het komt er niet uit.' Daarom ben ik mij gaan verdiepen in het 'anders leren' het beelddenken. Ik mag mijzelf  'Ik leer anders' coach noemen. Bij alle opleidingen en cursussen kwam altijd één bepaalde term terug 'de Executieve Functies.' Hierin heb ik mij verdiept, omdat er bij sommige kinderen problemen ontstaan die niet echt te verklaren zijn vanuit een bepaalde stoornis. Het blijkt dan vaak te liggen aan het minder ontwikkeld zijn van één van de Executieve vaardigheden.

Kortom het is voor mij een uitdaging om kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte iets extra's te geven, zodat ze zichzelf weer verder kunnen ontwikkelen en zich zekerder gaan voelen over hun eigen kunnen. Soms lukt dit door kleine aanpassingen en soms is er meer nodig, bijvoorbeeld intensieve begeleiding en/of meer tijd om iets eigen te maken.

Naast dat ik nu een eigen praktijk voor Remedial teaching heb, ben ik ook voorzitter van het Regiobestuur Utrecht van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial teachers.

Basisregistratie LBRT.