Scholen

Arrangementsbegeleiding

Het begeleiden van arrangementsleerlingen op de school of in de praktijk. In overleg met de school wordt het tarief* vastgesteld.

Remedial teaching

In een kleine groep (maximaal 4 leerlingen) geven van remedial teaching. Dit is mogelijk voor verschillende vakgebieden (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen). Van te voren wordt er in overleg afgesproken welk vakgebied centraal staat, er wordt een plan van aanpak opgesteld per leerling en er vindt overleg plaats tussen school en ouders. Het tarief hiervoor is €35,- voor 45 minuten RT incl. administratie*.

* vindt de RT buiten Vleuten plaats dan wordt er €0,19 per km aan reiskosten gerekend. RT is vrijgesteld van BTW.

Teamscholing

Een studiedag of teamvergadering over de Mindset theorie. Tijdens deze bijeenkomst neem ik het team mee in het thema ‘mindset.’ We bespreken de theorie die we afwisselen met leuke opdrachten om de theorie te verduidelijken. Het team gaat na deze bijeenkomst met leuke ideeën naar huis om in de klas mee aan de slag te kunnen.

Bent u geïnteresseerd en benieuwd naar de mogelijkheden neem dan contact met mij op.