Voor wie

Ouders en kinderen

Remedial teaching is specialistische hulp aan kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen, zoals dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, autismespectrumstoornissen, etc. Ook kinderen zonder een diagnose kunnen baadt hebben bij deze op maat gesneden begeleiding.

Er wordt uitgegaan van het leerprobleem van uw kind. Vaak hebben deze kinderen ook problemen met de sociaal-emotionele ontwikkeling (last van faalangst, een negatief zelfbeeld).

Het doel van remedial teaching is; de leerachterstand van uw kind verkleinen of weg te werken en uitleg geven over waardoor sommige problemen komen. Door het opdoen van succeservaringen zal uw kind meer gemotiveerd raken en daardoor wordt het zelfvertrouwen vergroot en komt uw kind tot bloei!

Basisschoolleerlingen kunnen terecht voor:

 • technisch lezen

 • begrijpend lezen

 • spelling en werkwoordspelling

 • rekenen

 • werkhouding en taakaanpak

 • begeleiding bij dyslexie; Mocht uw kind (net) niet in aanmerking komen voor de vergoede dyslexiezorg, dan kun je bij mij terecht voor begeleiding, maar dan op maat gesneden voor jouw kind qua methodiek en werkbelasting.

 • begeleiding bij dyscalculie

 • Mindset training; het leren ontwikkelen van een groeimindset (ik kan het nog niet, maar ik kan het wel leren).

 • Leren leren training; voorwaarden om te kunnen leren, het leren plannen en het leren van leerstrategieën. 

 • Faalangsttraining; ondersteuning bij onzekerheid en/of faalangst m.b.v. de teken je gesprek methodiek.

 • Ik leer anders ouder & kind cursus; informatie leren vertalen naar het visuele verwerkingssysteem (beelddenker).

Scholen

Het begeleiden van arrangementsleerlingen op de school of in de praktijk. In overleg met de school wordt het tarief* vastgesteld. Het tarief is afhankelijk van de hulp die geboden moet worden, hoeveel leerlingen tegelijkertijd en de tijdsduur.

In een kleine groep (maximaal 4 leerlingen) geven van remedial teaching. Dit is mogelijk voor verschillende vakgebieden (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen). Van te voren wordt er in overleg afgesproken welk vakgebied centraal staat, er wordt een plan van aanpak opgesteld per leerling en er vindt overleg plaats tussen school en ouders. Het tarief hiervoor is, uitgaande van 4 leerlingen en 45 minuten begeleiding, €35,-*. Neem voor tarieven van kleinere groepjes of andere tijden contact met mij op.

* vindt de RT buiten Vleuten plaats dan wordt er €0,19 per km aan reiskosten gerekend. RT is vrijgesteld van BTW.

Een studiedag, teamvergadering of ouderbijeenkomst over de Mindset theorie. Tijdens deze bijeenkomst neem ik het team mee in het thema ‘mindset.’ We bespreken de theorie die we afwisselen met leuke opdrachten om de theorie te verduidelijken. Het team gaat na deze bijeenkomst met leuke ideeën naar huis om in de klas mee aan de slag te kunnen.

Een teamvergadering of ouderbijeenkomst over 'Ik leer anders.' Tijdens deze bijeenkomst vertel ik over de theorie van het beelddenken, waarom deze kinderen vaak een diagnose hebben (ADHD, dyslexie, dyscalculie) en op welke manier ze leren. Na deze bijeenkomst gaat iedereen naar huis met concrete handvatten om met deze kinderen aan de slag te gaan. 

Bent u geïnteresseerd en benieuwd naar de mogelijkheden neem dan contact met mij op.